Monday, February 18, 2008

You Deserve the Glory

imo ang himaya

ug kadungganan

ipataas ka namo sa pagsimba

ngalan mo daygon ka

( repeat 2x )

choros:

Gamhanan ka

milagroso ka nga Diyos

walay sama kanimo

walay sama kanimo

No comments: